een vrouw met armen wijd

Privacybeleid

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

OhLijf (handelsnaam OhLijf & co) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf aanlevert via e-mail of het contactformulier op de website. Het gaat om deze gegevens: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres. OhLijf verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om u per e-mail te kunnen benaderen voor updates of nieuwsuitingen.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens en ook uw bankrekeningnummer gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen betaalde opdracht/aankoop.

OhLijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waar uw gegevens voor zijn verzameld. OhLijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

Op de website van OhLijf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. Dvoor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OhLijf gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Klachten | Correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ohlijf.com. OhLijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Aurinke Stokx-Vos en Robin Boelsums

Ontdek de echte oorzaak van je klachten

Doe de test!